AzTruyen.Net - Website Đọc Truyện Tranh Mới Nhất
--Elise--
[BTS] [KIM NAMJOON]

[BTS] [KIM NAMJOON] "DADDY"

843 124 2

15/04/2022Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức…

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] [18+] Is It Too Late?

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] [18+] Is It Too Late?

582,331 40,954 73

5/9/2017 - 19/3/2018Không chuyển ver. Không Edit.Không sao chép.Dưới mọi hình thức.…

[BTS] [IMAGINE] [MIN YOONGI] Trâu Già Gặm Cỏ Non

[BTS] [IMAGINE] [MIN YOONGI] Trâu Già Gặm Cỏ Non

14,778 2,006 7

Tình yêu của một "lão ông" khó tính…

 [IMAGINE] [BTS] [JEON JUNGKOOK] Darling

[IMAGINE] [BTS] [JEON JUNGKOOK] Darling

26,414 6,625 27

21/5/2019Không edit, không chuyển ver, không sao chép, không lấy ý tưởng dưới mọi hình thức.…

[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] Làm mẹ của con anh

[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] Làm mẹ của con anh

5,410 652 11

8/8/2019Nghiêm cấm: Copy, edit, chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện thuộc quyền sở hữu của Elise. Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.…

[IMAGINE][BTS's Kid] Duỗi Thẳng (2): Bẻ Cong (Cho Em Hạnh Phúc)

[IMAGINE][BTS's Kid] Duỗi Thẳng (2): Bẻ Cong (Cho Em Hạnh Phúc)

3,829 902 6

25/6/2019Không copy, không edit, không chuyển ver, không lấy cắp ý tưởng dưới mọi hình thức. Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.…

[IMAGINE] [BTS] Đoản, Short

[IMAGINE] [BTS] Đoản, Short

3,140 547 33

Không sao chép, không chuyển ver, không edit, không lấy ý tưởng xào nấu. Nghiêm cấm dưới mọi hình thức…

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In Love

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In Love

5,890 1,057 24

Nghiêm cấm sao chép, edit, chuyển ver dưới mọi hình thức.Fic chỉ được đăng trên Wattpad.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Sweet Love

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Sweet Love

2,062 298 3

27/5/2020Nghiêm cấm: Copy, edit, chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện thuộc quyền sở hữu của Elise. Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Dumb Wife
[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love Again

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love Again

26,206 4,203 25

4/9/2019Nối tiếp I hate you but i love you.Là SE, HE hay tiếp tục là một OE? Hãy đón chờ......KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Nô Tài To Gan

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Nô Tài To Gan

4,106 562 6

Không sao chépKhông editKhông chuyển ver dưới mọi hình thức.Truyện chỉ đăng trên wattpad.…

[IMAGINE] [BTS] [PARK JIMIN] Doctor

[IMAGINE] [BTS] [PARK JIMIN] Doctor

33,221 4,136 20

12/10/2019KHÔNG SAO CHÉPKHÔNG EDITKHÔNG CHUYỂN VERKHÔNG ĂN CẮP Ý TƯỞNGDƯỚI MỌI HÌNH THỨCTÔN TRONG TÁC GIẢ LÀ TÔN TRỌNG CHÍNH MÌNH…

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] The Demond's Gentle Love

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] The Demond's Gentle Love

7,401 1,497 14

15/9/2019Không sao chép, không lấy ý tưởng, không chuyển ver, không tự ý chỉnh sửa.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad…

[IMAGINE] [BTS] [JEON JUNGKOOK] Lover is Kitty

[IMAGINE] [BTS] [JEON JUNGKOOK] Lover is Kitty

7,146 957 18

Không sao chépKhông editKhông chuyển ver dưới mọi hình thức.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.Truyện chỉ đăng trên wattpad.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] Overcoming The Past To Love You

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] Overcoming The Past To Love You

98,914 16,072 57

18/5/2019NGHIÊM CẤM: Không sao chép, không edit, không......... dưới mọi hình thức. TÔN TRỌNG TÁC GIẢ LÀ TÔN TRỌNG CHÍNH MÌNH…

Đoản, Oneshort (BTS × You)

Đoản, Oneshort (BTS × You)

227,356 23,185 73

15/9/2017KHÔNG CHUYỂN VERKHÔNG EDITKHÔNG LẤY Ý TƯỞNGKHÔNG SAO CHÉPDƯỚI MỌI HÌNH THỨC…

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch you

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch you

168,207 32,848 67

3/6/2019 - 23/8/2019Không edit, không chuyển ver, không sao chép dưới mọi hình thức.Fic chỉ đăng trên wattpad.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi Thẳng

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi Thẳng

419,910 63,502 103

4/12/2018 - 1/6/2019Không edit, không chuyển ver, không sao chép dưới mọi hình thức.…

[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] I hate you but I love you

[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] I hate you but I love you

207,262 25,889 55

16/7/2018 - 2/11/2018Ngược KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…