--Elise--
[BTS] [KIM NAMJOON]

[BTS] [KIM NAMJOON] "DADDY"

1,819 168 3

15/04/2022Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức…

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] [18+] Is It Too Late?

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] [18+] Is It Too Late?

662,476 43,139 73

5/9/2017 - 19/3/2018Không chuyển ver. Không Edit.Không sao chép.Dưới mọi hình thức.…

[BTS] [IMAGINE] [MIN YOONGI] Trâu Già Gặm Cỏ Non

[BTS] [IMAGINE] [MIN YOONGI] Trâu Già Gặm Cỏ Non

20,068 2,249 7

Tình yêu của một "lão ông" khó tính…

 [IMAGINE] [BTS] [JEON JUNGKOOK] Darling

[IMAGINE] [BTS] [JEON JUNGKOOK] Darling

30,717 6,891 27

21/5/2019Không edit, không chuyển ver, không sao chép, không lấy ý tưởng dưới mọi hình thức.…

[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] Làm mẹ của con anh

[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] Làm mẹ của con anh

7,575 807 11

8/8/2019Nghiêm cấm: Copy, edit, chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện thuộc quyền sở hữu của Elise. Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.…

[IMAGINE][BTS's Kid] Duỗi Thẳng (2): Bẻ Cong (Cho Em Hạnh Phúc)

[IMAGINE][BTS's Kid] Duỗi Thẳng (2): Bẻ Cong (Cho Em Hạnh Phúc)

4,477 929 6

25/6/2019Không copy, không edit, không chuyển ver, không lấy cắp ý tưởng dưới mọi hình thức. Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.…

[IMAGINE] [BTS] Đoản, Short

[IMAGINE] [BTS] Đoản, Short

5,089 772 33

Không sao chép, không chuyển ver, không edit, không lấy ý tưởng xào nấu. Nghiêm cấm dưới mọi hình thức…

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In Love

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Immersed In Love

7,582 1,134 24

Nghiêm cấm sao chép, edit, chuyển ver dưới mọi hình thức.Fic chỉ được đăng trên Wattpad.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Sweet Love

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Sweet Love

2,328 308 3

27/5/2020Nghiêm cấm: Copy, edit, chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện thuộc quyền sở hữu của Elise. Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Dumb Wife
[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love Again

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love Again

30,213 4,284 25

4/9/2019Nối tiếp I hate you but i love you.Là SE, HE hay tiếp tục là một OE? Hãy đón chờ......KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Nô Tài To Gan

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Nô Tài To Gan

5,290 606 6

Không sao chépKhông editKhông chuyển ver dưới mọi hình thức.Truyện chỉ đăng trên wattpad.…

[IMAGINE] [BTS] [PARK JIMIN] Doctor

[IMAGINE] [BTS] [PARK JIMIN] Doctor

41,906 4,525 20

12/10/2019KHÔNG SAO CHÉPKHÔNG EDITKHÔNG CHUYỂN VERKHÔNG ĂN CẮP Ý TƯỞNGDƯỚI MỌI HÌNH THỨCTÔN TRONG TÁC GIẢ LÀ TÔN TRỌNG CHÍNH MÌNH…

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] The Demond's Gentle Love

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] The Demond's Gentle Love

8,286 1,571 14

15/9/2019Không sao chép, không lấy ý tưởng, không chuyển ver, không tự ý chỉnh sửa.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad…

[IMAGINE] [BTS] [JEON JUNGKOOK] Lover is Kitty

[IMAGINE] [BTS] [JEON JUNGKOOK] Lover is Kitty

8,871 1,053 18

Không sao chépKhông editKhông chuyển ver dưới mọi hình thức.Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.Truyện chỉ đăng trên wattpad.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] Overcoming The Past To Love You

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] Overcoming The Past To Love You

111,362 16,475 57

18/5/2019NGHIÊM CẤM: Không sao chép, không edit, không......... dưới mọi hình thức. TÔN TRỌNG TÁC GIẢ LÀ TÔN TRỌNG CHÍNH MÌNH…

Đoản, Oneshort (BTS × You)

Đoản, Oneshort (BTS × You)

237,593 23,676 73

15/9/2017KHÔNG CHUYỂN VERKHÔNG EDITKHÔNG LẤY Ý TƯỞNGKHÔNG SAO CHÉPDƯỚI MỌI HÌNH THỨC…

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch you

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch you

186,075 33,965 67

3/6/2019 - 23/8/2019Không edit, không chuyển ver, không sao chép dưới mọi hình thức.Fic chỉ đăng trên wattpad.…

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi Thẳng

[IMAGINE] [BTS] [KIM SEOKJIN] Duỗi Thẳng

468,351 66,510 103

4/12/2018 - 1/6/2019Không edit, không chuyển ver, không sao chép dưới mọi hình thức.…

[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] I hate you but I love you

[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] I hate you but I love you

223,880 26,636 55

16/7/2018 - 2/11/2018Ngược KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…