-hyejooniea
「series | damianya」from other side

「series | damianya」from other side

6,658 809 11

damian và anya là những đứa trẻ ngốc nghếch.writer: -hyejoonieastarted: 23/04/2022…

「longfic」taekook • lần cuối yêu em

「longfic」taekook • lần cuối yêu em

43,883 3,664 35

kim taehyung và jeon jungkook là người yêu cũ.writer: -hyejoonieastarted: 01/07/2019…

「series | hoàn」taegi • coffee & vanilla

「series | hoàn」taegi • coffee & vanilla

206,102 23,300 145

cuộc sống trải đầy cẩu lương của kim taehyung và min yoongi.writer: -hyejoonieastarted: 03/08/2017ended: 24/07/2019…