ANDIN_BUKATSUKILAKI
Rimuru đến thế giới pokemon Quyển 2

Rimuru đến thế giới pokemon Quyển 2

697 88 6

chảo mọi người và đây là quyển 2 của mình và sẽ tiếp nối từ Quyển 1 nhé ok vào truyệnchap 6 là chap cuối và mình sẽ viết hết diến biến của giải đâu cuối cùng của satosi trong chap 4 chap 5 và chap 6 của truyện hay xem nhé…

Rimuru sang thế giới date a live quyển 3

Rimuru sang thế giới date a live quyển 3

2,688 214 15

đây là chuyện riêng của tôi không phải là của chủ acc nhưng vẫn đi theo cốt chuyện mà chủ acc đã tao ra sau những quyển 1 và 2 của chủ acc và vào chuyện thôi chặc hết quyển nay thi tôi sẽ không viết nữa Này rimuru Gì…

Rimuru đến thế giới song song của Tensura Quyển 1

Rimuru đến thế giới song song của Tensura Quyển 1

1,399 144 14

Nhân vật trong chuyển không phải của mình mà là của tác giả của bộ truyện tôi chuyển sinh thành sime nhé ok vào truyển…