Alicean1905
Cô gái có tay dài

Cô gái có tay dài

3 0 1

Câu chuyện đầy máu me, kinh dị và cân nhắc trước khi đọc…

Số điện thoại của quỷ

Số điện thoại của quỷ

1 0 1

Câu chuyện dựa trên web google( tham khảo thôi nhé không được làm theo)…

Cô bé có tay dài ( Phần 2)

Cô bé có tay dài ( Phần 2)

4 0 1

Câu chuyện đầy máu me, kinh dị và cân nhắc trước khi đọc…