AsralynTalis
[JJK][GoYuu] Dịu dàng âm lặng

[JJK][GoYuu] Dịu dàng âm lặng

59,626 7,427 25

"A lover in need is a lover indeed."Drabbles. GoYuu. Angst. Fluff. AU.Và vài câu chuyện tùy hứng khác.Song List.Xích thêm chút - RPTEasily - Bruno MarsStreet - Doja CatNote.12.04.20: Released.12.20.20: 1k views - 243 likes.11.30.21: 33k view - 4k7 likes.…

[JJK][GoYuu] Fly Me to the Moon

[JJK][GoYuu] Fly Me to the Moon

5,202 835 7

"Yêu em từ tiếng kêu meo ♥."AU. Cat!GoYuu & Reader.Artist: @KOnee_realSoundtrack.Thanh Xuân - Da LabTreasure - RhymasticCứ Chill thôi - Chillies…