BBTiu4
[EDIT/ĐAM MỸ] Chờ Đợi Mây Về Phía Bắc - Thạch Đầu Tinh

[EDIT/ĐAM MỸ] Chờ Đợi Mây Về Phía Bắc - Thạch Đầu Tinh

776 63 10

Truyện: Chờ Đợi Mây Về Phía BắcTác giả: Thạch Đầu TinhThể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Gương vỡ lại lành, Tình đầu, Thụ truy công, 1v1, HESố chương: 97 chươngTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đang lếtBản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-698625.htmlEdit: BòBeta: Bò (chưa beta)Bản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua.Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.Không reup, không chuyển ver, không audioNghiêm cấm việc chuyển ver dưới mọi hình thức. KHÔNG CHUYỂN VER…

[EDIT/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang Hi

[EDIT/ĐAM MỸ] Sự Thân Mật Bất Ngờ - Lâm Quang Hi

3,220 249 32

Truyện: Sự Thân Mật Bất NgờTác giả: Lâm Quang HiThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt ngào, Trai thẳng thụ, Mỹ nhân công, 1v1Số chương: 71 chươngTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đang lếtBản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-1202430.htmlEdit: LãmBeta: BòBản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua.Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.Không reup, không chuyển ver, không audioNghiêm cấm việc chuyển ver dưới mọi hình thức. KHÔNG CHUYỂN VERDO NOT REUP. DO NOT AUDIO.…

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Bé Câm - Quán Trang Nguyệt Lượng

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Bé Câm - Quán Trang Nguyệt Lượng

315,790 22,001 34

Truyện: Bé CâmTác giả: Quán Trang Nguyệt LượngThể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, ABO, Cưới trước yêu sau, 1v1, HE, Bánh ngọt nhỏ, Cứu rỗi, Chữa lành, Ôn nhu công, Thụ bị câmSố chương: 26 chương + 9 phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đã lết xongBản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-553785.htmlEdit: BòBeta: Bò (chưa beta)Bản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua.Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.Không reup, không chuyển ver, không audioNghiêm cấm việc chuyển ver dưới mọi hình thức. KHÔNG CHUYỂN VERDO NOT REUP. DO NOT AUDIO.…

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư Cẩm

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư Cẩm

226,268 15,107 84

Truyện: Xuân SinhTác giả: Lý Thư CẩmThể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HESố chương: 80 chương + 3 phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đã lết xongBản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-1252358.htmlEdit: BòBeta: Bò (chưa beta)Bản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua.Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.Không reup, không chuyển ver, không audioNghiêm cấm việc chuyển ver dưới mọi hình thức. KHÔNG CHUYỂN VERDO NOT REUP. DO NOT AUDIO.…

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Chuyện Người Vợ Kế - Trương Đại Cát

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Chuyện Người Vợ Kế - Trương Đại Cát

57,088 2,802 14

Truyện: Chuyện người vợ kếTác giả: Trương Đại CátThể loại: Đam Mỹ, ABO, Đổi công, HE, Hiện đại, Đoản vănSố chương: 5 chươngTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đã lết xongBản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-485883.htmlEdit: LãmBeta: BòBản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua.Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.Không reup, không chuyển ver, không audioDO NOT REUP. DO NOT AUDIO…

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Nhân Sinh Bất Sách - Khắc Khắc Khắc Chế

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Nhân Sinh Bất Sách - Khắc Khắc Khắc Chế

61,308 2,131 21

Truyện: Nhân Sinh Bất SáchTác Giả: Khắc Khắc Khắc ChếThể loại: Đam Mỹ, ABO, Đổi công, Tra công (chồng cũ), Sinh tử văn, Sản nhũ, Ôn nhu côngSố chương: 18 chương + 2 phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đã lết xongBản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-1006518.htmlEdit: BòBeta: Bò (chưa beta)Bản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua.Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.Không reup, không chuyển ver, không audioDO NOT REUP. DO NOT AUDIO…

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sau Khi Kết Hôn Với Túi Khóc A - Xuân Hiệp Hiệp

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sau Khi Kết Hôn Với Túi Khóc A - Xuân Hiệp Hiệp

18,369 1,280 9

Truyện: Sau Khi Kết Hôn Với Túi Khóc ATác giả: Xuân Hiệp HiệpThể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, ABO, Cưới trước yêu sau, 1v1, HESố chương: 7 chương + 1 phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đã lết xongBản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-1153547.htmlEdit: BòBeta: LãmBản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua.Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.Không reup, không chuyển ver, không audioNghiêm cấm việc chuyển ver dưới mọi hình thức. KHÔNG CHUYỂN VER…

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xin Hãy Quên Anh Đi - Trà Không Ngọt

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xin Hãy Quên Anh Đi - Trà Không Ngọt

2,480 191 6

Truyện: Xin Hãy Quên Anh ĐiTác giả: Trà Không NgọtThể loại: Hiện đại, Ngôi thứ nhất, 1v1, BE, Ngược, Đoản văn, Đam mỹSố chương: 5 chươngTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đã lết xong Bản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-453108.htmlEdit: BòBeta: Bò (chưa beta)Bản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua.Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.Không reup, không chuyển ver, không audioNghiêm cấm chuyển ver dưới mọi hình thức. KHÔNG CHUYỂN VERDO NOT REUP. DO NOT AUDIO.…

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Thử Lại Lần Nữa - Lâm Quang Hi

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Thử Lại Lần Nữa - Lâm Quang Hi

185,851 5,417 54

Truyện: Thử lại lần nữaTác giả: Lâm Quang HiThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Thanh mai trúc mã , 1v1, Thụ truy công, Tự bẻ cong mình, Song hướng thầm mến, Chua chua ngọt ngọtSố chương: 53 chươngTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đã lết xongBản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-1096193.htmlEdit: BòBeta: Bò (chưa beta)Bản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua.Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.Không reup, không chuyển ver, không audioDO NOT REUP. DO NOT AUDIO.…

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạnh Vũ Phố - Lý Thư Cẩm

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạnh Vũ Phố - Lý Thư Cẩm

501,043 34,503 73

Truyện: Hạnh Vũ PhốTác giả: Lý Thư Cẩm Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Niên thượng, Thụ ngốc manh, Ôn nhu công, HE, bánh ngọt nhỏ, Nhẹ nhàng, 1v1Số chương: 58 chương + 8 phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đã lết xong Bản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-625697.htmlEdit: BòBeta: Bò (chưa beta)Bản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua.Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.Không reup, không chuyển ver, không audioNghiêm cấm chuyển ver dưới mọi hình thức. KHÔNG CHUYỂN VERDO NOT REUP. DO NOT AUDIO.…

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mức Độ Phù Hợp - Ách Tây Tây Tây

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mức Độ Phù Hợp - Ách Tây Tây Tây

144,603 6,106 12

Truyện: [ABO] Mức Độ Phù HợpTác giả: Ách Tây Tây TâyThể loại: Nguyên sang, ABO, Đam mỹ, Sinh tử, HE, Đoản văn, Ngọt sủng, mang con bỏ chạy, mang thai trước yêu sauSố chương: 9 chương + 1 Phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đã lết xongBản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-1208841.htmlEdit: BòBeta: Bò (chưa beta)Editor là gà mờ và cũng là lần thứ hai edit truyện hi vọng mọi người bỏ qua cho sự thiếu sót này ạ, bản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua.Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.Không reup, không chuyển verNghiêm cấm chuyển ver dưới mọi hình thức. KHÔNG CHUYỂN VERDO NOT REUP.…

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Siêu Cấp Đáng Yêu - Hoan Hỉ An Niên

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Siêu Cấp Đáng Yêu - Hoan Hỉ An Niên

89,670 3,580 41

Truyện: [ABO] Siêu Cấp Đáng YêuTác giả: Hoan Hỉ An NiênThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , H văn ( đừng tin nó ) , ABO , Nhẹ nhàng , Nhược công , Mỹ công, Sản nhũ, Sinh tửSố chương: 35 chương + 5 phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Đã HoànTình trạng Edit: Đã lết xongBản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-648441.html?fbclid=IwAR2UtAnCFl3iy7csA49D6keLLgMTesZ31kv6VUE-tazeMyyn9Dw95eURQ6MEdit: BòBeta: Bò (đang beta)Editor là gà mờ và cũng là lần đầu edit truyện hi vọng mọi người bỏ qua cho sự thiếu sót này ạ, bản edit dựa vào qt nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua.Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.Không reup, không chuyển verDO NOT REUP.…