Baotuan1
Phá Nát Tam Quốc - Khổng Minh Dụng Tinh Binh (Np, Cao H)

Phá Nát Tam Quốc - Khổng Minh Dụng Tinh Binh (Np, Cao H)

1,598 56 1

FAN TAM QUỐC NÉ GẤP!!Song tính, ngoài cấm dục trong dâm đãng thụ, np, cao h, PHI LOGIC, tam quan vứt hết * Lượng tổng thụ, thích bị ụ 😤…

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

154,925 4,641 31

Tam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng)WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!…

Quân Sư Ăn Cum Chưa? (xxx Gia Cát Lượng - H)

Quân Sư Ăn Cum Chưa? (xxx Gia Cát Lượng - H)

2,876 115 2

WARN: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌCNhiều truyện ngắn, HHH, đa công x quân sư tổng thụ, có lúc song tính, có lúc không, có 1x1, có np...…