Bunn1012
VKOOK | H | Duyên Phận

VKOOK | H | Duyên Phận

1,136,818 94,847 65

➖Nhan đề: Duyên phận➖Tác giả: Bunn | @Bunn1012 ➖Thể loại: Fanfiction | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17…

TaeKook | Most Requested Ideas

TaeKook | Most Requested Ideas

2,290 230 3

TaeKook | Most Requested [email protected] Author: [email protected] Short story compilation Bình luận cho mình nguồn cảm hứng bất chợt của bạn trong READERS SERVICE, và mình sẽ biến nó thành một câu chuyện nhỏ về TaeKook. ____Comment on READERS SERVICE about something you want me to write about TaeKook. Nothing is better than a moment.…