ChoiHanne
|Enhypen| bạn và anh bé dân chơi

|Enhypen| bạn và anh bé dân chơi

356 27 8

Ở đây chỉ có dân chơi đại ka 2k5 của nhà Enha và bạn, yêu nhau là cắn nhau đau…

|felix skz| youth

|felix skz| youth

58 0 4

Thanh xuân : một khoản thời gian tuyệt vời nhất của một con người...nó cũng có thể là thê thảm nhất…

jjk•Te quiero

jjk•Te quiero

15 4 4

Te quiero- tôi thích cô, không hơn không kém, và cô nên nhớ, tôi thích cô-nó không phải là tình yêu!…

[Yoongi] Rendez-vous dans le train parisien

[Yoongi] Rendez-vous dans le train parisien

47 3 3

Nơi tôi có cậu, tôi gặp cậu lúc tôi đang ở chuyến 1306, cậu giúp tôi rất nhiều, cảm ơn vì tất cả...Lấy bối cảnh: 2017-20??…

Jungkook

Jungkook

14 2 4

Gửi anh, người tôi thương, mãi sau này dù ta có chết đi sống lại, ngàn kiếp luân hồi không đổi thayMón quà nhỏ được bắt đầu vào ngày 01 tháng 09 dành cho anh bé của em…