ChuAXVII
Vạn Giới Ngụy Tạo (Vòng Lặp Vĩnh Cửu)

Vạn Giới Ngụy Tạo (Vòng Lặp Vĩnh Cửu)

1,214 45 15

"Thế giới" này rộng lớn vô cùng. Tuy nhiên, những gì mà ngươi biết, ta biết và tất cả cùng biết vẫn thật nhỏ bé. "Thế giới" mà chúng ta biết và cả những "thế giới" mà chúng ta không biết vẫn luôn mở rộng, mở rộng đến vô tận mà cũng thật nhỏ bé, nhỏ bé đến đáng thương.…