DearFey
[OneshotCollection] Hộp kẹo tình yêu

[OneshotCollection] Hộp kẹo tình yêu

2,493 207 11

Những viên kẹo oneshot này sẽ cho bạn thấy tình yêu ngoài vị ngọt còn có thể muôn màu muôn vẻ như thế nào[BẢN GỐC CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPADVUI LÒNG XIN PHÉP TRƯỚC KHI REUP]…

[Fanfic] Nữ Hoàng hay Hoa Tiêu?

[Fanfic] Nữ Hoàng hay Hoa Tiêu?

21,364 1,263 11

Khi sự quan tâm thông thường không còn bình thường nữa...[BẢN GỐC CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPADVUI LÒNG XIN PHÉP TRƯỚC KHI REUP]…

[Fanfic] Anh và Em

[Fanfic] Anh và Em

17,411 1,284 62

Gặp lại nhau rồi. Nhất định sẽ không buông tay nữa.[BẢN GỐC CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPADVUI LÒNG XIN PHÉP TRƯỚC KHI REUP]…

[Fanfic] Tớ thích cậu

[Fanfic] Tớ thích cậu

1,199 97 3

Cũng là câu "Tớ thích cậu" nhưng lại mang hai nghĩa khác nhau. Nhớ đừng nhầm lẫn nha~[BẢN GỐC CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPADVUI LÒNG XIN PHÉP TRƯỚC KHI REUP]…