Jinniua
-Giữa hòa bình luôn có chiến tranh- (AU)

-Giữa hòa bình luôn có chiến tranh- (AU)

89 15 8

Việt Nam là 1 người,à không,1 countryhuman theo chủ nghĩa phát xít.Sau WW2,tất cả những người kể cả Countryhuman theo chủ nghĩa phát xít đều phải thề ko làm như thế nữa.Sau lời thề đó 3 năm,Việt Nam đâm ra chán,đúng lúc đó thì UN nhờ cậu đến dạy học ở 1 ngôi trường đào tạo Countryhumans vì thiếu nhân lực.Việt Nam cũng đồng ý vì ko có gì làm.Xui thay,cậu lại chủ nhiệm đúng khoa Tư Bản.Cậu thầm chửi rủa UN mà ko biết có nhiều gian nan đang chờ cậu.…