KLRoes
Cuộc Sống Hoa Lệ Nhưng Không Có Nơi Dung Túng Cho Tình Yêu Của Chúng Ta

Cuộc Sống Hoa Lệ Nhưng Không Có Nơi Dung Túng Cho Tình Yêu Của Chúng Ta

1,454 163 18

Truyện chỉ đơn giản muốn cho mọi người hiểu dù có yêu nhau nhưng xã hội khắc nghiệt vốn vĩ không dung túng cho tình yêu của họTên nhân vật chính là có thật các thành viên keep running mình đều giữ đúng còn nhân vật khác và tình huống truyện đều không có thật Em sẽ chờ anh ở một nơi mà tình yêu chúng ta được trường tồn, khi đó anh hãy đến tìm em với đóa hoa hồng xanh được không ?PS vì yêu thích DaBaiCai nên truyện mới được viết ra…