KhanhhHuyeenNguyen
[BSD] [Odazai] 𝐌𝐲 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐋𝐨𝐯𝐞𝐫

[BSD] [Odazai] 𝐌𝐲 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐋𝐨𝐯𝐞𝐫

87 6 2

Lần đầu mình viết truyện mong mng thông cảm và không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình ạ^^Truyện mình viết sẽ không có nhân vật nào phải chết nha:3Nhân vật không thuộc về t/g-…