LOL_WHuAtt
bốp và album vẽ
𝚃𝚒𝚕𝚕.𝚃𝚑𝚊𝚝.𝙳𝚊𝚢.𝙲𝚘𝚖𝚎

𝚃𝚒𝚕𝚕.𝚃𝚑𝚊𝚝.𝙳𝚊𝚢.𝙲𝚘𝚖𝚎

105 15 5

"..Một thế kỉ mới với nhiều thứ mới ..."•••Vẽ bìa truyện : @LOL_WHuAttLên ý tưởng : @LOL_WHuAttÝ tưởng nhân vật : @LOL_WHuAtt @Hong147Viết truyện : @Hong147Lưu ý : chúng tớ sẽ dùng picrew để làm nhân vật nhé !Chúng tớ đang làm việc cùng nhau để viết một bộ truyện , mong các bạn ủng hộ>