LTrangg869
《KỳHâm》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO

《KỳHâm》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO

24 0 3

*Truyện chuyển Ver đã có sự cho phép của tác giả, Lần đầu chuyển ver có j sai mong mn giúp đỡ và thông cảm.Truyện chỉ là giả tưởng ko gán ghép lên người thật…

[KỳHâm] Thích thì đến

[KỳHâm] Thích thì đến

15 1 3

Truyện hoàn toàn là tưởng tượng mang tính chất ship cp cá nhân vui lòng không áp dụng lên người thật 🤧ko chuyển ver khi chx có sự đồng ý.Mới viết lần đầu mn thông cảm :>…