Linhdancute2537
[Đam mỹ] Vì em là nắng hạ...

[Đam mỹ] Vì em là nắng hạ...

15 0 4

Ngàn ánh sao tỏ rõ ngoài hiên, Namjiin nhìn cậu, hai kẻ bị tổn thương sống dựa vào nhau Còn Minjin, cậu như một bông hoa hồng nhỏ, cánh hoa yếu ớt nhưng những chiếc gai lại sắc nhọn đến lạ. Yếu đuối nhưng mạnh mẽ, vừa thông thái vừa trẻ con... Biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cậu? Cậu phải làm như thế nào khi phải lựa chọn giữa người khi xưa và ở hiện tại...?…