OmaelWalton
| 𝟏𝟐𝐂𝐬_𝐓𝐞𝐱𝐭𝐟𝐢𝐜 | 𝐆𝐢𝐨𝐜𝐨

| 𝟏𝟐𝐂𝐬_𝐓𝐞𝐱𝐭𝐟𝐢𝐜 | 𝐆𝐢𝐨𝐜𝐨

2,550 112 9

"𝘐 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘩𝘪 𝘓𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 è 𝘮𝘪𝘢 𝘌 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘰𝘮𝘦𝘴𝘵𝘪𝘤𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘥𝘦."…

[ ChanHun/KyuYe] Vạn Kiếp Không Quên Người

[ ChanHun/KyuYe] Vạn Kiếp Không Quên Người

1,669 225 29

Tên Truyện: [ ChanHun/KyuYe] Vạn kiếp không quên ngườiTác Giả: OmaelWaltonThể loại: Xuyên Không, sinh tử văn, cổ đại, huyền huyễn....." Xuyên không rồi"" Thế Huân, đừng rời bỏ ta, ta xin ngươi, cầu xin ngươi." Trái tim này lại lỡ rung động vì chàng"" Khuê Hiền, ta muốn bên chàng cả một đời"" Ta dùng vạn kiếp chỉ muốn ở bên ngươi "…

[HaeHyuk] Xuyên Không Nam Chính Là Của Tôi.

[HaeHyuk] Xuyên Không Nam Chính Là Của Tôi.

10 2 2

..." Lee Donghae nếu anh không quay lại, một là anh chết hai là hai ta cùng chết. Anh chọn đi"" Eunhyuk vì sao lại cứng đầu như vậy? Em biết tôi sẽ không bao giờ yêu em, mãi mãi không yêu."..." Donghae là đồ ngốc"" Ừ ngốc mới yêu em".Debut:11/09/2020Ngày hoàn: Không rõ. Tác giả: OmaelWalton.…