QuangNguyen407
Rimuru X Kenja no Mago

Rimuru X Kenja no Mago

48,236 2,089 32

không ai làm thì thự làm…

Rimuru X Date a live

Rimuru X Date a live

46,335 1,766 29

Không có ai làm thì phải tự làm và spoiler…

Thợ săn Slime của Remnant (Tensei slime x Rwby)

Thợ săn Slime của Remnant (Tensei slime x Rwby)

3,821 231 7

Cuối cùng mới đặt được tên phù hợp và tui làm bộ này là do không ai chịu làm…