RIMURU208
toàn dân dị năng : ta có dị năng cấp Thần

toàn dân dị năng : ta có dị năng cấp Thần

29 9 4

[ xuyên không + hệ thống + ko nữ chính + dị năng thế giới ] = bufftần phong xuyên không rồi , không những thế cậu còn xuyên không đến một thế giới dị năng !…

TA MỘT KIẾM KHAI THIÊN

TA MỘT KIẾM KHAI THIÊN

14 5 1

[ huyền huyễn + tu tiên + ko nữ chủ + ko hệ thống ]cường giả vi tôn ? liền lấy ta làm chủ !thiên đạo ,tiên nhân ? liền một kiếm diệt xácthần giới đại năng ? một kiếm cũng ko lại ?--- cảnh giới ---phàm giới : ngưng khí , huyền đan , nguyên thần , vô cực , pháp tướng , thiên nhân , thánh cảnh ( thánh nhân , đại thánh , thánh vương ) , đế cảnh ( chuẩn đế , đại đế , thiên đế )tiên giới : chân tiên , thiên tiên , huyền tiên , kim tiên , tiên vương , tiên đế , thiên tôn , đạo tổ thần giới : hư thần , chân thần , tôn thần , chí cao thần , siêu thoát .…

rimuru x date A Live

rimuru x date A Live

4,579 367 14

hmmmmm....…

RIMURU Lạc Qua Dragon Ball

RIMURU Lạc Qua Dragon Ball

1,824 133 5

Đang ik chơi thì chủ tịnh lạc qua dragon ball…