ShiokaraOxO
Thời gian luân hồi

Thời gian luân hồi

0 0 31

Tác giả: Nam phong tri ngã ýConvert: ShiokaraOxOEdit: ShiokaraOxoNguồn: LofterThể loại: Manga anime, Katekyou Hitman Reborn, Bungou Stray Dogs, Meitantei Conan, Xem ảnh thểCP: All27…

[27 trung tâm] Thời gian có không vì ngươi quay đầu lại?

[27 trung tâm] Thời gian có không vì ngươi quay đầu lại?

34 0 26

Tác giả: Thẩm vấn chiConvert: ShiokaraOxOEdit: ShiokaraOxONguồn: LofterThể loại: Manga anine, Katekyou Hitman Reborn, Xem ảnh thểCP: All27…

Đáng giận! Hảo hâm mộ cách vách lều người thủ hộ

Đáng giận! Hảo hâm mộ cách vách lều người thủ hộ

653 104 28

Tác giả: Ngã tại thiên thượng phiConvert: ShiokaraOxOEdit: ShiokaraOxONguồn: LofterThể loại: Manga anime, Katekyou Hitman Reborn, hắc ámCP: All27…

[Tuyển tập] Lời tự thuật

[Tuyển tập] Lời tự thuật

60 8 2

Tác giả: Nhiều tác giảConvert: ShiokaraOxOEdit:ShiokaraOxONguồn: LofterThể loại: Katekyou Hitman RebornCP: All27…

[Trừu tạp xem ảnh] Nguyên bản chúng ta

[Trừu tạp xem ảnh] Nguyên bản chúng ta

766 100 15

Tác giả: Diễn kiếnConvert: ShiokaraOxOEdit: ShiokaraOxONguồn: LofterThể loại: Xem ảnh thể, Katekyou Hitman RebornCP: All27 không hủy quan xứng★ Trừ Colonnello Lal, Hana, Gamma Yuni ngoại, all27 khuynh hướngMary Sue Tom Sue loạn đấu Tsunayoshi cùng Yuni biến mất thế giới, thời gian tuyến vì Tsunayoshi bổn hẳn là gặp được Reborn ba năm sauXem ảnh nội dung bao gồm nguyên sang nội dung, nguyên tác cốt truyện cùng b trạm videoNguyên tác thuộc về Akira Amano, ooc thuộc về ta…

Mafia đối đối bính (tân)

Mafia đối đối bính (tân)

870 91 27

Tác giả: Lương lương lươngConvert: ShiokaraOxOEdit: ShiokaraOxONguồn: LofterThể loại: Manga anime, Katekyou Hitman Reborn, Bungou Stray Dogs, Xem ảnh thể, Đam mỹ, Tổng thụCP: All27 không hủy quan xứng…

[All27]Không làm sự thủ lĩnh không phải hảo thủ lĩnh

[All27]Không làm sự thủ lĩnh không phải hảo thủ lĩnh

625 48 26

Tác giả: Quất miêu hầm mịConvert: ShiokaraOxONguồn: LofterThể loại: Mau xuyên, Tổng mạn, Manga anime, Đam mỹ, Tổng thụ, HE, Katekyou Hitman RebornCP: All27, không hủy quan xứng* Mọi người đều ái Tsunayoshi-kun;* Mười năm sau, tư thiết có, OOC có;* Vô logic, vô hành văn, dùng ái phát điện.Đại khái là mau xuyên văn? Tổng mạn.…

Đổi cha có thể hay không vui sướng đâu

Đổi cha có thể hay không vui sướng đâu

199 13 5

Tác giả: Lương lương lươngConvert: ShiokaraOxOEdit: ShiokaraOxONguồn: LofterThể loại: Tổng mạn, Manga anime, Đam mỹ, Tổng thụ, Xem ảnh thể, HE, Katekyou Hitman RebornCP: All27 không hủy quan xứng…