ThThuHinTrn9
[đam mỹ ] Hoàng Hôn (H+)

[đam mỹ ] Hoàng Hôn (H+)

2,437 79 14

Câu truyện viết về Yukito một học sinh mới chuyển trường và cậu bạn cùng phòng Kurogane là một ma cà rồng. Hai người từ bạn cùng phòng sang một tình yêu đồng giới. Mọi người cùng theo dõi truyện nhé…