Tinatran123
diabolik lover : Em chạy không thoát đâu, vì em là của bọn anh!

diabolik lover : Em chạy không thoát đâu, vì em là của bọn anh!

38,904 800 11

Hông biết nói gì hết trơn hihi mong mọi người vào đọc ạ!…

(Song Ngư - Thiên Yết ) sát thủ xuyên không làm phế vật nữ vương
(yết - ngư) Tôi bắt em phải yêu tôi!

(yết - ngư) Tôi bắt em phải yêu tôi!

50 3 1

Hi mik đổi tên truyện một xí nhé…