XunNghi374
[AllSanzu] Hội tụ những fic ngắn lẫn dài

[AllSanzu] Hội tụ những fic ngắn lẫn dài

57 10 2

Đặt hàng sẽ có đơn, không đặt cũng có đơn. Không tính phí vận chuyển, miễn phí tất cả. Viết vì tôi chán, bị strees quá mức, muốn giải tỏa…

[MiSan] Hoàng hậu

[MiSan] Hoàng hậu

135 19 2

Warning: Boy x boy, truyện cổ..Cp chính:Mikey(top) x Sanzu(bot) Cp phụ: Shinichiro(top) x Takeomi(bot) x Wakasa(top) Truyện do 𝙎𝙖𝙣𝙯𝙪 𝙔𝙖𝙨𝙪𝙢𝙞 sáng tácKhởi hành ngày 3 tháng 10 năm 2022…