YukinoHanaa14
Tuyết Tự Tình

Tuyết Tự Tình

73 8 5

Tập thơ, là lời tâm tình của bản thân...…

Xuân Xuân - Phong Phong
Một lần ta gặp nhau, muôn lần mong tương phùng.

Một lần ta gặp nhau, muôn lần mong tương phùng.

7 2 1

Chú thích truyện:Lời thoại đặt trong 2 dấu ngoặc kép là lời thoại nói bằng tiếng ViệtLời thoại đặt trong 2 dấu hoa thị là lời thoại nói bằng tiếng Nhật.…