_ParkJenNy_
[AllKook] Dã Dối.

[AllKook] Dã Dối.

647 54 6

_..._Tác giả: 바 제니._ Thể loại: HE/Thoại.…

[AllKook] Con Tôi Vốn Không Có Cha.

[AllKook] Con Tôi Vốn Không Có Cha.

41,419 1,427 7

_....._Tác giả: 박 제니._Thể loại: HE._Tình trạng: Hoàn thành.…

[AllKook] Người Anh Yêu Là Em Cơ.

[AllKook] Người Anh Yêu Là Em Cơ.

5,521 226 5

_..._Tác giả: 박 제니._Thể loại: HE, ngắn, Xàm.…

[AllKook] Lại Một Mùa Hoa Anh Đào Nữa Đã Đến.

[AllKook] Lại Một Mùa Hoa Anh Đào Nữa Đã Đến.

28,071 1,215 16

_......_Tác giả: 박 제니, An Gia Tuệ, Trương Tiểu Hạ, Miyatoru Yukiko._Thể loại: HE, Hư cấu, viễn tưởng, có sự kết hợp của Thần thoại Hy Lạp...v..v...m..m..._Tình trạng: Hoàn thành.…

[SuMin] Lần Cuối Xin Lỗi Em.

[SuMin] Lần Cuối Xin Lỗi Em.

13,155 465 15

_..._Tác giả: 박 제니._ Thể loại: ?E.…

[AllKook] Tình Yêu? Quá Xa Xỉ Rồi.

[AllKook] Tình Yêu? Quá Xa Xỉ Rồi.

57,712 2,081 35

_Đọc đi rồi biết ạ..._Tác giả: 박 제니._Thể loại: HE._Tình trạng: Hoàn thành.…