_engfahnq
𝐛𝐚𝐧𝐠𝐩𝐢𝐧𝐤 • 𝐲𝐨𝐮𝐭𝐡

𝐛𝐚𝐧𝐠𝐩𝐢𝐧𝐤 • 𝐲𝐨𝐮𝐭𝐡

517 82 7

một thanh xuân, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết có các cậu bên cạnh.hãy sống mười ngàn ngày này một cách thật hoàn hảo, để khi nhìn lại không còn gì hối tiếc Engfah Rotsukul…

Không để em rời xa

Không để em rời xa

55 12 4

Tác giả : Phi Yến Chuyển ver chưa xin phép tác giả, nếu không đồng ý sẽ gỡ xuống ạ!Chuyển ver : engfah Park Jimin × Park Chaeyoung…

𝑾𝒉𝒂𝒕 𝑾𝒆𝒅𝒅𝒊𝒏𝒈?

𝑾𝒉𝒂𝒕 𝑾𝒆𝒅𝒅𝒊𝒏𝒈?

79 14 7

ᴋɪᴍ ɴᴀᴍ ᴊᴏᴏɴ × ᴋɪᴍ ᴊɪsᴏᴏ…

𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙤𝙫𝙚 | 𝙩𝙖𝙚𝙣𝙞𝙚

𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙤𝙫𝙚 | 𝙩𝙖𝙚𝙣𝙞𝙚

13,256 850 31

ᴋɪᴍ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ & ᴋɪᴍ ᴊᴇɴɴɪᴇ…

𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙤𝙫𝙚 | 𝙈𝙞𝙣𝙘𝙝𝙖𝙚

𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙤𝙫𝙚 | 𝙈𝙞𝙣𝙘𝙝𝙖𝙚

5,660 578 34

𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘑𝘪𝘮𝘪𝘯 & 𝘙𝘰𝘴𝘦𝘢𝘯𝘯𝘦𝘱𝘢𝘳𝘬…

𝒔𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒍𝒚 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒎𝒚 𝒉𝒖𝒔𝒃𝒂𝒏𝒅 | 𝒕𝒂𝒆𝒏𝒊𝒆