_rainnsalt
binryu ↬ trăng treo đỉnh ngói

binryu ↬ trăng treo đỉnh ngói

3,685 645 13

[ Soobin - Ryujin ]❝Bên đình bạch ngọc lan nở rộ,Trăm năm xảo hợp bện một mối tương tư. ❞___- start: 21/03/2020- trạng thái: on- going…

jungri ↬ hoa cúc dại

jungri ↬ hoa cúc dại

215 25 1

[ Jungkook - Yerim ]❝ ...nơi yên bình nhất của em.❞___start: 27/02/2020end: 28/02/2020…

lâm trận mài thương ↬ fall in love

lâm trận mài thương ↬ fall in love

23,438 2,290 13

[ Lưu Chương - Lâm Mặc ]❝...mỗi ngày một câu chuyện, mỗi ngày lại yêu em nhiều hơn. ❞___- start: 12/05/2021.- end: 02/07/2021.…

multicouple ↬ đại sảnh B3

multicouple ↬ đại sảnh B3

26,295 3,911 21

❝...là một cái miếu cầu tình duyên ?...❞____- start: 01/01/2022- trạng thái: drop…

multicouple ↬ một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to

multicouple ↬ một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to

593,898 65,555 192

[ Nhiều couple ]❝... khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường...❞___- start: 04/07/2021- end: 06/11/2021…