a_thu187
nomin | anh người yêu

nomin | anh người yêu

31,432 2,638 22

khi bạn vừa lạnh lùng vừa mặt than mà lại có một em người yêu nhây hết sức o(╥﹏╥)o bạn không khó chịu, ngược lại bạn càng yêu em ấy hơnanh lee mười hai x em na lớp mười.written by @dygithwaq.CHUYỂN VER by @a_thu187 .link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/190059082?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=a_thu187&wp_originator=IbXEKTJzznipvcTSu4TPeEO%2FxoXQXtkCTmVE%2BQezq7jxLCkfSORNvxV26sWN0HfO0KqhihAGYdA5XXLzu0wcv54ZPIoGvDPEMOXcZufsvG7Qpds090grhrgmHWrHNxss…

nomin / lee đại ca

nomin / lee đại ca

42,244 2,576 16

tuy hơi ngốc một chút,nhưng là ngườiyêu trùm trường!.CHUYỂN VER đã có sự cho phép của tác giả.tác giả: minie_uyen.chuyển ver: athu.link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/233952616?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=a_thu187&wp_originator=Ej7L4CCjHkDvt8ztk%2F6YTsaQOJ0n3OCB9SXtsiz1GaOk5XKu5m3aUWojcWw4LKgvN8CPPTdylL3T5wiS%2FlsfhltVN5hHObI69aQUN8Im%2BM8fk8xqjZ1vIoixXSZEg72r…