adorableworm
jeon jungkook | destiny

jeon jungkook | destiny

508 63 6

định mệnh mình là của nhau.…

thơ thẩn cho ngày ngẩn ngơ

thơ thẩn cho ngày ngẩn ngơ

51 9 1

Nơi này chỉ là những vần thơ ngốc xít của mình dành cho người mình thương và cho những ngày tâm trạng thất thường 💜…

kim taehyung | khi ta yêu nhau

kim taehyung | khi ta yêu nhau

260,055 15,903 51

mỗi ngày yêu đương của anh hổ và em Ami 🐯…

kim taehyung | mùa hè của chúng ta

kim taehyung | mùa hè của chúng ta

8,452 576 11

mùa hè năm ấy, chúng ta đã gặp nhau.…