agatha_morrison
blue lock, alexis ness | vỏ rỗng

blue lock, alexis ness | vỏ rỗng

669 52 2

Ở ngực Alexis Ness có một rỗng tuếch, gã gọi là La Dolora.…

blue lock, michael kaiser | vũng lầy

blue lock, michael kaiser | vũng lầy

739 69 2

Đến khi gã nằm sõng soài trên nền đất, cái chết đã đến rất gần.…

blue lock x reader | lolita
blue lock | Vàng Hoe

blue lock | Vàng Hoe

374 32 1

Thế thì chúng ta sẽ tạm gọi con Vàng Hoe theo đầy đủ họ tên là Vàng Hoe Ness, vì nó không được bất kì một đạo diễn hay diễn viên nào gọi đúng với con người thật của nó.…