anh2403anh
Một Số Nỗi Đau //Shin Soukoku//Fic//

Một Số Nỗi Đau //Shin Soukoku//Fic//

1,252 239 40

Đây chỉ là một số short ngược dành cho cặp Shin Soukoku.Không dành cho những người sợ ngược.Đôi lúc nắng ấm sẽ cho một chút ấm.…