ayoahihiho
namon/pangwave | who are you?
trans | namon | cầu nối

trans | namon | cầu nối

1,507 311 12

đọc phần intro giúp mình 💕…

trans | namon | tớ yêu cậu, đồ điêngggg

trans | namon | tớ yêu cậu, đồ điêngggg

7,992 1,291 37

đọc phần intro giúp mình nhé ;;-;;…

trans | namon | stan account

trans | namon | stan account

13,396 2,036 29

author: whipped4namon trans: ayoahihihoBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.…

trans | pangwave | tick tock, but on a bomb

trans | pangwave | tick tock, but on a bomb

3,693 374 5

author: CamsSir/ SCAL_0trans: ayoahihihoBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.…

trans | pangwave | dream

trans | pangwave | dream

23,674 2,814 36

author: midtwinight trans: ayoahihihobản dịch đã có sự cho phép của tác giả.vui lòng không đem ra ngoài.…

fcc x hmh | nỗi nhớ chôn sâu.

fcc x hmh | nỗi nhớ chôn sâu.

19,599 1,353 57

tác giả: Điềm Mỹ Bào Tức.chuyển ngữ: ayoahihihocouple chính: Thừa x Hạo.couple phụ: Khôn x Đình.Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả. Thực hiện vì đam mê, không vì mục đích thương mại. Vui lòng không đem ra bất kỳ nơi nào khác.…