babyfkt
FirstKhao | Những câu chữ viết vội

FirstKhao | Những câu chữ viết vội

412 25 4

dẫu chậm dẫu nhanhtừng bước kiên địnhanh đến bên em.Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của người viết, không áp đặt lên người thật.…

SandRay | Euphoria

SandRay | Euphoria

756 44 4

'Cause baby, you are my euphoria.Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của người viết sau khi coi phim, không áp đặt lên người thật.…

SandRay | Là gì của nhau

SandRay | Là gì của nhau

5,091 348 7

Cuối cùng thì tao với mày là gì của nhau?.Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của người viết sau khi coi phim, không áp đặt lên người thật.…

FirstKhao | Những câu chuyện tình

FirstKhao | Những câu chuyện tình

199 16 1

Vì em của anh ơi, anh chỉ sống cho anh và em của hiện tại, tương lai xa vời anh nào dám mơ đến.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của người viết, không áp đặt lên người thật.…

FirstKhao | Nhật ký Montow

FirstKhao | Nhật ký Montow

165 19 1

Hình như ba lớn ấm và mềm hơn bộ lông của con hay sao á, ba nhỏ thích được ba lớn ôm vào lòng lắm.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của người viết, không áp đặt lên người thật.…