dailyslowed_
𝐦𝐚𝐫𝐤𝐡𝐲𝐮𝐜𝐤 彡 tune thủ, đủ trình iu em?

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐡𝐲𝐮𝐜𝐤 彡 tune thủ, đủ trình iu em?

35,317 3,831 45

» sản phẩm của gấu ăn dưa hấu» textfic: tune thủ, đủ trình iu em?» pairings: markhyuck, nomin, jichen, yuwoo, jaeyong» warning: ooc, lowercase, có chửi tục» summary: em nghĩ thế nào về việc em và anh yêu nhau, baby?» các nhân vật trong fic thuộc về nhau, còn tác giả nhìn họ yêu nhau.✨ #1 nomin 24/07/2022✨ #1 jaeyong 28/07/2022✨ #1 nomin 29/07/2022✨ #1 jaeyong 31/07/2022✨ #1 haechan 26/08/2022…

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐡𝐲𝐮𝐜𝐤 彡 deskmate

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐡𝐲𝐮𝐜𝐤 彡 deskmate

5,961 334 2

» sản phẩm của gấu ăn dưa hấu» twoshot: deskmate » pairings: markhyuck» warning: smut, ooc, có chửi tục» summary: gấu con khi rời xa vòng tay gấu mẹ liền bị con hổ ranh mãnh vồ lấy mà ăn thịt lúc nào không hay» các nhân vật trong fic thuộc về nhau, còn tác giả nhìn họ yêu nhau.…

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐡𝐲𝐮𝐜𝐤 彡 boiz trẩu lái ẩu iu em

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐡𝐲𝐮𝐜𝐤 彡 boiz trẩu lái ẩu iu em

7,409 696 5

» sản phẩm của gấu ăn dưa hấu» textfic: boiz trẩu lái ẩu iu em» pairings: markhyuck» warning: ooc, lowercase, có chửi tục» summary: sẽ như thế nào nếu anh crush chở mình lạng lách ngang qua mặt cảnh sát giao thông aka bố mình?» các nhân vật trong fic thuộc về nhau, còn tác giả nhìn họ yêu nhau.…