desbonbonz
[CHUYỂN VER] [𝓐𝓵𝓵𝓴𝓸𝓸𝓴] Nhóm Thú Phu Của Ta

[CHUYỂN VER] [𝓐𝓵𝓵𝓴𝓸𝓸𝓴] Nhóm Thú Phu Của Ta

40,831 3,690 46

Tác giả: Tiểu CốEditor: Salad days Thể loại: THỤ SONG TÍNH, SINH TỬ, nhất thụ đa công (7p), không ngược, sủng thụ, HEVăn án:Tinh cầu "Lam tinh" có tỷ lệ giống đực và giống cái 1000:1. Lại trọng sinh làm một giống cái ở tinh cầu này, Jeon Jungkook theo luật phải gả cho một nhóm các trượng phu, lại còn phải thu nạp thêm 10 vị trắc phu,.....- Văn án vậy thôi chứ thụ không lăng nhăng, không cẩu huyết nhé.- Quan trọng đây là SONG TÍNH có SINH TỬ luôn nha. Không thích xin đừng vào" Bản chuyển ver đã có sự đồng ý của editor "[25/10/2021_31/1/2022]…