dlistary
𝚋𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝𝚠𝚒𝚗 / 𝚝𝚠𝚎𝚗𝚝𝚢-𝚘𝚗𝚎

𝚋𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝𝚠𝚒𝚗 / 𝚝𝚠𝚎𝚗𝚝𝚢-𝚘𝚗𝚎

3,261 378 4

"em sưu tập đàn ông à?""không. em chỉ muốn nhớ những người đã chạm vào da thịt mình, dù chỉ một lần."-𝚒𝚗𝚜𝚙𝚒𝚛𝚎𝚍 𝚋𝚢 @𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊𝚗 / 𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚏𝚒𝚌@dlistary…

/brightwin/ tuesday

/brightwin/ tuesday

34,709 2,313 11

"Trên đời có hai loại đàn ông.Đàn ông ngoại tình và đàn ông ngoại tình bị phát hiện." -Truyện dựa trên bộ phim "The world of the married" @dlistary…

/brightwin/ born to die

/brightwin/ born to die

1,894 151 3

" dont make me sad, dont make me crysometimes love is not enough and the road gets tough,i dont know why " -" Những bản tình ca buồn, anh dành cho em có phải không?" "..."@dlistary…