doognie
destiny • taegyu

destiny • taegyu

3,347 518 12

chuyện tình anh đầu bếp và trưởng hội ghét bếptext fictất cả chỉ là trí tưởng tượng của t❗️main: taegyubegin: 29/5/2022🔅…

amore mio • taegyu

amore mio • taegyu

38,571 4,062 24

từ ghét ghét thành iu iu rùi thương thương text ficmain: taegyuside: soojunchỉ là trí tưởng tượng của mình nên mong mọi người đừng nặng lời với ai nha🥺begin: 20/3/2022end: 23/4/2022🥇taegyu - 10/5/22…