heybabo_yamy
[Trans] [Kookmin] Secretary Park | Jikook AU ✓

[Trans] [Kookmin] Secretary Park | Jikook AU ✓

132,894 13,276 37

╚» Mind - reader «╝AU : @lipzx-Trans : Pu ( me ^^ )Link truyện gốc : https://my.w.tt/MZndqBvI4X"Jimin là một người câm"Đó là điều mà mọi người vẫn nghĩ.Và Jungkook "Cậu là một tên khốn tốt bụng"Người ta vẫn luôn cho là như vậy.// #1 Jikook AU : 28.2.2019//Truyện gốc :started : 3.10.2018ended : 21.10.2018 Bản trans :Started : 5.7.2019Ended : 31.8.2019🚫Bản trans đã được sự đồng ý của tác giả vui lòng không chuyển ver khi chưa xin phép.…