hualy_gh
ᴛᴀᴇɴɪᴇ - Tiền bối có thể chậm một chút không ?- ig -

ᴛᴀᴇɴɪᴇ - Tiền bối có thể chậm một chút không ?- ig -

620 86 3

" Khi nào ta yêu nhau ? "- ig fic- không edit chuyển ver khi chưa có sự cho phép- anti bangpink = out"…

ᴛᴀᴇɴɪᴇ - Anh người yêu - ig -

ᴛᴀᴇɴɪᴇ - Anh người yêu - ig -

7,136 484 10

" người yêu chóng lưng là loại cảm giác gì ? "- ig fic- không edit chuyển ver khi chưa có sự cho phép- anti bangpink = out…

Taenie| 𝒎𝒂𝒓𝒓𝒚 |

Taenie| 𝒎𝒂𝒓𝒓𝒚 |

35,211 2,026 39

𝙎𝙖𝙞 𝙂𝙤𝙣 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙘𝙪𝙤𝙞 𝙝𝙖𝙚𝙢 𝙘𝙤 𝙜𝙖𝙞 𝙩𝙤𝙘 𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙣𝙜𝙖𝙣𝙜 𝙫𝙖𝙞𝙣𝙪 𝙘𝙪𝙤𝙞 𝙚𝙢 𝙩𝙤𝙖 𝙣𝙖𝙣𝙜 𝙫𝙖 𝙖𝙣𝙝 𝙢𝙖𝙩 𝙙𝙚𝙥 𝙣𝙝𝙪 𝙨𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙞...♡.♡#ko chuyển ver, edit#Anti Bangpink = out# bìa: [Thanh Vân'fb']…

𝔗𝔞𝔢𝔫𝔦𝔢 | 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 |  ~ Imagine~

𝔗𝔞𝔢𝔫𝔦𝔢 | 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 | ~ Imagine~

8,665 648 35

♥ 𝚈ê𝚞 𝚝𝚑ì 𝚢ê𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚢ê𝚞 𝚝𝚑ì 𝚢ê𝚞 ♥#ko chuyển ver, edit ko có sự cho phép của tôi#anti bangpink=out#ko đọc chùa #tôn trọng au và cả chất xám của au…

𝕋𝕒𝕖𝕟𝕚𝕖 | 𝑩𝒊𝒈 𝑩𝒐𝒔𝒔 |

𝕋𝕒𝕖𝕟𝕚𝕖 | 𝑩𝒊𝒈 𝑩𝒐𝒔𝒔 |

3,938 320 9

𝚝ổ𝚗𝚐 𝚝à𝚒 𝚋á đạ𝚘 𝚜𝚊𝚘? 𝚝ô𝚒 𝚝𝚑í𝚌𝚑...✯# truyện của tôi mấy cậu đừng đem nó đi đâu nha# ko chuyển ver,edit khi chưa có sự đồng ý của tôi# ko đọc chùa trên mọi hình thức# tôn trọng au và cả chất ám của au…