iamlilyjosie
[TRANS] My Secretary Is My Ex | Chaesoo

[TRANS] My Secretary Is My Ex | Chaesoo

2,294 286 14

"L-làm ơn đừng rời xa em.."" Chị xin lỗi..""Park Chaeyoung? Đây là thư ký mới ạ."" Cô ấy?"Author: jichxeTranslator: Lily Josie…