ichika_____
[𝙺𝚊𝚖𝚘 𝙽𝚘𝚛𝚒𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] 𝙳𝚘𝚗'𝚝 𝚕𝚎𝚊𝚟𝚎 𝚖𝚎
𝘏𝘢𝘪𝘬𝘺𝘶𝘶 × 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳  𝘈 𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 ♡

𝘏𝘢𝘪𝘬𝘺𝘶𝘶 × 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳 𝘈 𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 ♡

12,206 1,380 52

⚠️ Sẽ có OOC, sai tính cách của nhân vật, lệch nguyên tác hoặc không giống trong nguyên tác ⚠️…

[𝘎𝘰𝘫𝘰 𝘚𝘢𝘵𝘰𝘳𝘶 × 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳] 𝘈𝘨𝘰𝘯𝘺

[𝘎𝘰𝘫𝘰 𝘚𝘢𝘵𝘰𝘳𝘶 × 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳] 𝘈𝘨𝘰𝘯𝘺

2,249 257 20

Agony: nỗi đau khắc cốt ghi tâm "Vì đã từng yêu anh, nên mới đau khổ"⚠️ Đây là fanfic, là truyện không có thật ⚠️…

𝕁𝕦𝕛𝕦𝕥𝕤𝕦 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕟 × ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕀𝕞𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 (𝟚)

𝕁𝕦𝕛𝕦𝕥𝕤𝕦 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕟 × ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕀𝕞𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 (𝟚)

18,183 1,632 76

⚠️ Sẽ có OOC, sai tính cách của nhân vật, lệch nguyên tác hoặc không giống trong nguyên tác ⚠️…

𝕁𝕦𝕛𝕦𝕥𝕤𝕦 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕟 × ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕚𝕞𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟

𝕁𝕦𝕛𝕦𝕥𝕤𝕦 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕟 × ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕚𝕞𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟

33,729 3,430 92

⚠️ Sẽ có OOC, sai tính cách của nhân vật, lệch nguyên tác hoặc không giống trong nguyên tác ⚠️…