jinjin2901
[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)

[ĐN BSD/Soukoku/DaChu] Oan Gia Ngõ Hẹp!! (Full)

10,744 1,396 47

-Câu truyện về trường học của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya. Vô cùng lằng nhằng và lủng củng, với sự có mặt không ít của Akutagawa Ryunnosuke và Nakajima Atsushi. - Có OOC nhân vật.-Xin đừng reup truyện của tôi!!-Đem đi hãy cre và ghi tác giả vào!!!-Thuộc quyền sở hữu của Châm Châm tôiii.…

[ĐN BSD/ Soukoku/ DazChu] Một Mẫu Truyện Ngắn Về DazChu! (Full)

[ĐN BSD/ Soukoku/ DazChu] Một Mẫu Truyện Ngắn Về DazChu! (Full)

2,581 285 10

Truyện được nhân vật Dazai Osamu kể lại trong quá trình chung sống với một người cộng sự cũ tên Nakahara Chuuya, bởi vì một sự cố mà Chuuya đã quên mất rất nhiều chuyện. Hãy vào câu chuyện để biết thêm...•Warning: OOC •Vì đây là nhân vật Dazai Osamu kể lại nên chỉ có thể nhìn từ một khía cạnh nên đừng hỏi tại sao không đào sâu cảm xúc nhân vật. Xin cảm ơn! •Truyện này do Châm Châm!! tôi viết, xin đừng reup. Lấy đi làm ơn cre!!!…