jsummerj
[Transfic | JohnJae] Years have led up to this

[Transfic | JohnJae] Years have led up to this

7,613 661 7

Tác giả: initial_aTags: Fake/Pretend Relationships, Childhood Friends, Friends to LoversStatus: CompletedTruyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra bên ngoài.…