justchouchow
/𝒕𝒂𝒆𝒌𝒐𝒐𝒌/ 𝒑𝒆𝒕𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆𝒔

/𝒕𝒂𝒆𝒌𝒐𝒐𝒌/ 𝒑𝒆𝒕𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆𝒔

434 46 6

những câu chuyện nhỏnhững mảnh tình không trọn vẹn(oneshot collection)…

(Hoàn) /𝒕𝒂𝒆𝒌𝒐𝒐𝒌/ 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒖𝒕𝒉 𝒖𝒏𝒕𝒐𝒍𝒅

(Hoàn) /𝒕𝒂𝒆𝒌𝒐𝒐𝒌/ 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒖𝒕𝒉 𝒖𝒏𝒕𝒐𝒍𝒅

37,440 2,216 56

"Cho dù có phải đợi mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm hay lâu hơn nữa, anh vẫn chờ đợi khoảnh khắc được cho cả thế giới biết chúng ta thương nhau nhường nào.""Dù thế giới này có tàn nhẫn, có làm mình đau khổ, nhưng nó đã đưa chúng ta đến bên nhau, vậy là đủ rồi, nhỉ?"…