khnhlyhnfilovewadr
|| strangelow || feel and relax w/mta

|| strangelow || feel and relax w/mta

467 42 1

☆ nội dung fic chỉ feel chứ relax thì chưa biết - note: mỗi chapter là 1 plot khác nha•yêu cầu không share fic lên bất kì các nền tảng xã hội nào, share kín giúp mình.…

|| Textfic || AndreexBray ; 420 Dream

|| Textfic || AndreexBray ; 420 Dream

41,721 4,207 21

" 420 giấc mơ, chỉ có em là anh chẳng dám mơ đến.. "- a dreamer thinking about pain of their love. Andree x Bray // AndRay;Không đem truyện đi nơi khác!!!có thể share nhưng share kín giúp mình đừng đăng tải lên mạng xã hội giúp mình nhé, share inbox riêng nhau thì được nhé hyhy.Cảm ơn vì đã sp tớ.…

-Andree x Bray- My Ex

-Andree x Bray- My Ex

197,602 11,707 30

" Không làm ex nữa nhé? ";Couple: AndRay ( Andree Right Hand, Bray )Subject: Toxic love, lovely, follow to exNote: 18+__________________________Không đem truyện đi nơi khác!!!có thể share nhưng share kín giúp mình đừng đăng tải lên mạng xã hội giúp mình nhé, share inbox riêng nhau thì được nhé hyhy.Cảm ơn vì đã sp tớ.…

||Andree x Bray|| Toxic But Over Love

||Andree x Bray|| Toxic But Over Love

152,219 8,420 17

" Hận thì mãi hận nhé "" Bảo ơi, đừng hận thù nữa, thù kem anh đi ";Couple: AndRay ( Andree Right Hand aka Bâus, Bray)Subject: Toxic love, a little crazy a little lovely in love, hate becomes love,...Full name main character: Bùi Thế Anh(andree), Trần Thiện Thanh Bảo(bray)___________________Không đem truyện đi nơi khác!!!có thể share nhưng share kín giúp mình đừng đăng tải lên mạng xã hội giúp mình nhé, share inbox riêng nhau thì được nhé hyhy.Cảm ơn vì đã sp tớ.Lưu ý: Chỉ là fanfic không có thật,18+…