kngoc2411
𝑾𝒉𝒚 𝒊'𝒎 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖  • 𝒃𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒙 𝒘𝒊𝒏

𝑾𝒉𝒚 𝒊'𝒎 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 • 𝒃𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒙 𝒘𝒊𝒏

810 86 4

𝑾𝒉𝒚 𝒊'𝒎 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖𝑰 𝒄𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒍𝒍 𝒕𝒆𝒏𝒔 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒐𝒖𝒔𝒂𝒏𝒅𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒐𝒇 𝒓𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒔 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒌𝒚.𝑩𝒖𝒕 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚𝑳𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖𝑱𝒖𝒔𝒕 𝒃𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒊𝒕'𝒔 𝒚𝒐𝒖.Cre câu này:BrightWin là 1 đôiDon't reup|kngoc2411|…

[BrightWin]I want to be your boyfriend

[BrightWin]I want to be your boyfriend

34,327 2,443 22

Mày làm sao đấy?Tao muốn trở thành bạn trai của mày...Don't reup|kngoc2411|…

Bạn thân

Bạn thân

63,556 386 5

*Muốn chuyển ver thì ib chứ đừng lấy truyện đi lung tung*…