la_y_na
cappuccino [dabihawks]

cappuccino [dabihawks]

360 68 1

cappuccino mới giống chuyện tình cảm ẩm ương của chúng mình làm sao..warning: ooc, bl ship…

days [blue lock] [rin x isagi]

days [blue lock] [rin x isagi]

2,920 373 5

mỗi ngày, mỗi một thời tiết khác nhau…

moon [DabiHawks]

moon [DabiHawks]

549 76 1

""trăng đêm nay đẹp nhỉ?""warning: bl ship, ooc…

hoa [dabihawks]

hoa [dabihawks]

592 90 1

chỉ đơn giản là plot ngắn về căn bệnh hanahaki warning: ooc, bl ship…

child [dabihawks]

child [dabihawks]

808 134 1

ý tưởng nhất thời nên sẽ không hay lắm đâuwarning: ooc, bl ship…

cinderella cùng đôi cánh đỏ và chàng hoàng tử có ngọn lửa xanh

cinderella cùng đôi cánh đỏ và chàng hoàng tử có ngọn lửa xanh

460 73 1

chuyện tình vừa giống của cinderella lại vừa không giống...warning: ooc, bl ship[dabi x hawks]…

again [rin x isagi] [blue lock]

again [rin x isagi] [blue lock]

999 133 2

tôi và cậu…

red thread [rin x isagi][blue lock]

red thread [rin x isagi][blue lock]

651 68 1

hàng vã đêm khuya (xin lỗi vì không viết hoa do lười)lệch nguyên tác, OOC…