nguyenthi_trieuvy
(hoàn) hai phương trời • vkook

(hoàn) hai phương trời • vkook

1,106 104 1

- author : Nguyễn Thị Triệu Vy- wattpad : @nguyenthi_trieuvy- couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook- thể loại : đam mỹ . oneshot - kết : SE- tình trạng : đã hoàn thành…

(hoàn) tựa như hôm qua • vkook

(hoàn) tựa như hôm qua • vkook

1,288 112 1

- author : Nguyễn Thị Triệu Vy- wattpad : @nguyenthi_trieuvy- couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook- thể loại : đam mỹ . oneshot . ngược nhẹ- kết : HE- tình trạng : đã hoàn thành . chú ý nhẹ : vì là oneshot nên diễn biến nhanh, ai không đọc được, có thể né giùm !…

(hoàn) vũ nam trong thanh lâu • vkook

(hoàn) vũ nam trong thanh lâu • vkook

1,300 157 1

- author : Nguyễn Thị Triệu Vy- wattpad : @nguyenthi_trieuvy- coup: Kim Taehyung × Jeon Jungkook- thể loại : đam mỹ . oneshot . cổ trang- kết : HE- tình trạng : đã hoàn thành. chú ý nhẹ : nhấn mạnh từ "vũ nam" chứ không phải "kĩ nam"…

(hoàn) cũng vì em • vkook

(hoàn) cũng vì em • vkook

1,309 128 1

- author : Nguyễn Thị Triệu Vy- wattpad : @nguyenthi_trieuvy- couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook- thể loại : đam mỹ . oneshot . ngược- kết : đầu SE sau HE- tình trạng : đã hoàn thành…

(hoàn) hẹn kiếp sau • vkook

(hoàn) hẹn kiếp sau • vkook

2,130 158 1

- author : Nguyễn Thị Triệu Vy- wattpad : @nguyenthi_trieuvy- couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook- thể loại : đam mỹ . vampire - kết : đầu SE sau HE- tình trạng : đã hoàn thành…

(hoàn) school love • vkook

(hoàn) school love • vkook

2,387 154 1

- author : Nguyễn Thị Triệu Vy- wattpad : @nguyenthi_trieuvy- couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook- thể loại : đam mỹ . ngọt có tý ngược- kết : HE- tình trạng : đã hoàn thành…

(hoàn) |text| baby boo • vkook

(hoàn) |text| baby boo • vkook

37,894 3,193 7

- Author : Nguyễn Thị Triệu Vy- Wattpad : @nguyenthi_trieuvy- Couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook- Thể loại : Đam mỹ . Text . Ngọt- Kết : HE- Tình trạng : Đã hoàn thành- chú ý nhẹ : fic chỉ viết vì một phút nông nổi, chỉ tiếp tế cho những thành phần ham ngọt . ngọt , ngọt đến ngán và không có các kiểu ngược, cũng như không có nội dung cụ thể…

(hoàn) âm thầm nói yêu anh • vkook

(hoàn) âm thầm nói yêu anh • vkook

47,502 2,168 4

- Author : Nguyễn Thị Triệu Vy- Wattpad : @nguyenthi_trieuvy- Couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook- Thể loại : Đam mỹ . Ngược nhẹ . Sủng - Kết : HE- Tình Trạng : Đã hoàn thành…

(hoàn) Jeon Jungkook, em là tất cả của anh • vkook

(hoàn) Jeon Jungkook, em là tất cả của anh • vkook

46,261 2,277 7

- Author : Nguyễn Thị Triệu Vy- Wattpad : @nguyenthi_trieuvy- Couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook - Thể loại : Đam mỹ . Hường Phấn- Kết : HE- Tình trạng : Đã hoàn thành (Tác phẩm đầu tiên)…

Vampire của em • vkook

Vampire của em • vkook

60,103 4,577 14

- Author : Nguyễn Thị Triệu Vy- Wattpad : @nguyenthi_trieuvy- Couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook - Thể loại : Đam mỹ . Vampive . Sủng . Sinh tử văn- Tình trạng : drop…

(hoàn) |trùng sinh| khóc vì một người • vkook

(hoàn) |trùng sinh| khóc vì một người • vkook

85,033 4,401 5

- Author : Nguyễn Thị Triệu Vy- Wattpad : @nguyenthi_trieuvy- Couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook - Thể Loại : Đam Mỹ . Ngược nặng . Trùng sinh- Kết : HE- Tình trạng : Đã hoàn thành…

(hoàn) sủng hạnh tiểu bảo bối • vkook

(hoàn) sủng hạnh tiểu bảo bối • vkook

110,622 5,049 21

- Author : Nguyễn Thị Triệu Vy- Wattpad : @nguyenthi_trieuvy- Couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook - Thể loại : Đam Mỹ . Sủng . Ngược - Kết : HE- Tình Trạng : Đã hoàn thành…

(hoàn) |text| make me love you • vkook

(hoàn) |text| make me love you • vkook

150,593 10,841 15

- Author : Nguyễn Thị Triệu Vy- Wattpad : @nguyenthi_trieuvy- Couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook - Thể Loại : Đam Mỹ . Text - Kết : HE- Tình Trạng : Đã hoàn thành…

(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook

(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook

250,215 10,594 26

- Author : Nguyễn Thị Triệu Vy- Wattpad : @nguyenthi_trieuvy- Couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook- Thể loại : Đam mỹ . Ngược- Kết : HE- Tình Trạng : Đã hoàn thành…