ngyumia2901
Cửa nhỏ và trời cao

Cửa nhỏ và trời cao

2 2 1

Có chút thật cũng có chút ảo , tên nhân vật là Nhi và Quân , một otp trên trường của tớ . Vì quá ume nên tớ phải viết cho thoả mãn tấm thân ~…

Táo đỏ và Nho xanh

Táo đỏ và Nho xanh

47 10 14

... viết cho vui nhưng vẫn muốn ai đó đọc :>…